Moja działalność

Kancelaria zapewnia klientom profesjonalne usługi w zakresie:

reprezentacji przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi

przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,

sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów,

udziału w negocjacjach i działaniach przedsadowych.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

prawo karne (obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowywanie pism procesowych, powództw adhezyjnych, apelacji, kasacji),

prawo cywilne (sprawy o zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych),

prawo rodzinne (sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa),

prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o obalenie testamentu).